Tuesday, February 19, 2019
BlackBlueGrayGreenMagentaMargonOrangePurpleSkyblueYellow Small width layoutMedium width layoutMaximum width layoutMaximum textMedium textSmall text
Short Term Exchange
Menu
Velkommen til en Verden af oplevelser Minimize

Nu er sæsonen 2016-2017 i gang


Tjek https://www.facebook.com/pages/Rotary-Youth-Denmark-Short-Term-Exchange

Du finder ingen camp på denne side, kun på Facebook

Det er også muligt nu at finde tilbud om Familie-til-Familie udvekslinger.

 

 

Rotary shows you the World

Hvordan kommer du ud med Rotary?! Minimize

For at blive udvalgt til at deltage i en af de mange Rotary-Camps skal du kontakte en Rotary klub.

Alle klubberne har et medlem, en club counsellor, som tager sig af opgaven.

Du finder en klub og derigennem en clubcounsellor ved at følge denne fremgangsmåde.

Find først en klub i dit nærområde, som du kan kontakte

Se klubbernes beliggenhed her: https://www.rotary.dk/hvor-findes-klubberne-geografisk

Når du har fundet en relevant klub, så gå til dette link: https://www.rotary.dk/rotaryklubber-i-danmark

Find klubben i listen og klik på navnet. Så kommer du til klubbens forside og under KLUBINFO klikker du på MERE og nu får du klubbens

kontakt oplysninger og -personer. Ring eller send en mail til en af kontaktpersonerne og bed om at få at vide, hvordan du kommer videre.

Korte udvekslinger med Rotary - Short Term Minimize

 Formålet med Short Term udveksling er at give unge mennesker et indblik i andre kulturer og at øge den internationale forståelse.

Short Term udveksling varer gerne mindst 10-14 dage. Udvekslingen finder som regel sted i skoleferier og indeholder sjældent egentlig undervisning.

Short Term udveksling er for alle unge - såvel med som uden familierelationer til Rotary.

 

De mest kendte typer af Short Term udveksling er:

 

Camps i udlandet 

Short-term udveksling kan også organiseres som internationale ungdomslejre. Disse lejre har alle et tema eller indeholder en aktivitet.

Ved deltagelse i disse lejre udvikles lederskab og bevidsthed om international forståelse.
Danmarks deltagelse i denne form for Short Term beskrives nedenfor.

Hovedsproget på næsten alle camps er engelsk. Men der kan være enkelte undtagelser.

Danske unge på camps i udlandet

Danmark modtager årligt ca. 100 invitationer til 2-4 ugers ophold i camps eller Rotary-hjem. Invitationer kommer især fra Øst- og Vest Europæiske lande, Egypten, Israel og Tyrkiet samt USA og Canada.

Indholdet af disse indbydelser vil kunne ses her på hjemmesiden.

Rejseinteresserede unge kan selv henvende sig til lederen af Short Term udvekslingen på cm-st@rotary-yep.net. Alle ansøgninger om deltagelse i camps skal gå gennem lederen af Short Term udvekslingen.

Alle ansøgere skal være indstillet af en Rotaryklub. D.v.s. at alle ansøgningsskemaer skal være underskrevet af en Rotaryklub. Og disse skal ligeledes gå igennem lederen af Short Term udvekslingen.

Camps i Danmark - Lejre for unge fra udlandet og ikke for danske unge

Normalt afholdes der 6-7 lejre om året for ca. 120 unge fra hele Verden. Lejrene arrangeres af en eller flere klubber i fællesskab, og der ydes økonomisk støtte til de arrangerende klubber.

Ansøgning om tilskud skal indeholde en beskrivelse af arrangementet med angivelse af det forventede deltagerantal samt et budget, og skal være lederen af Short Term udvekslingen i hænde senest den 1. oktober året før lejren afholdes.

Se alt herom under afsnittet om ansøgning m.v.

Family to Family (Homestays)

Disse udveklinger kan arrangeres for enkelte unge eller for grupper i aldersklassen 15-20 år. 

Formålet med Family to Family er, at give bedre muligheder for udveksling også med fjernere liggende lande, som f. eks Australien, Brasilien eller Syd Afrika.

F.eks. kan unge fra Danmark tilbringe 3-4 uger hos jævnaldrende i USA, hvorefter de unge fra USA rejser til Danmark i en tilsvarende periode. Eller 4-6 uger i Australien eller Brasilien.

Det er en forudsætning for at deltage, at den udsendte unges familie modtager en ung fra den modtagende familie, enten samtidig med eller i forbindelse med udsendelsen.

Er der tale om grupperejse, ledsages gruppen af en rotarianer under opholdet i det fremmede.

Deltagerne betaler selv rejseomkostninger og lommepenge, medens værtsfamilierne forventes at afholde udgifter til forplejning, ophold, og rundvisning i landet.

 

 
 
RYLA
RYLA står for Rotary Youth Leadership Awards. Programmet omfatter bl.a. camps, hvor unge men­nesker kan få udviklet samfundssind og lederevner. RYLA-camps har normalt en varighed af 3-4 dage, og afholdes som regel i forbindelse med andre camps.

  

 

Kontakt

AL KONTAKT FOREGÅR VIA E-MAIL.

For at sikre korrekt  ekspedition af ansøgningerne, og der er mange, og fordi jeg løser opgaven i min sparsomme fritid, må du kun sende e-mails.

Jakob Volther

E-mail: cm-st@rotary-yep.net

Forside::Organisation::Long Term Exchange::Short Term Exchange::Protection Policy